نام واحد : ملی صنایع مس ایران

نام محصول : کنسانتره مس سولفیدی

 • سریال مجوز : 200148000000
 • شماره مجوز : 6815
 • تاریخ مجوز : 16/02/1393
 • کد محصول : 1320612382
 • شرح محصول : کنسانتره مس سولفیدی
 • ظرفیت : 160,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 89%
  89%