نام واحد : حسین مهرابی صحابی - تمدید 37092

 • استان : تهران
 • شهر : دماوند
 • نشانی شرکت : خ مطهری خ کوه...
 • تلفن شرکت : *****337جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج فیروزکوه دماوند بعدازشهرآبسردروبروی هنرستان کشاورزی
 • تلفن واحد : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی آیینه ورزان

نام محصول : سردخانه

 • سریال مجوز : 1706124
 • شماره مجوز : 54511
 • تاریخ مجوز : 05/03/1371
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 85%
  85%