نام واحد : صالح قربانی تمدید37071

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی کشمش

 • سریال مجوز : 1706285
 • شماره مجوز : 61014
 • تاریخ مجوز : 21/07/1377
 • کد محصول : 15131913
 • شرح محصول : درجه بندی وشستشوی کشمش
 • ظرفیت : 1,340 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%