نام واحد : هیگرصنعت شانجان

نام محصول : ماءالشعیر

 • سریال مجوز : 1121434
 • شماره مجوز : 52863
 • تاریخ مجوز : 28/11/1386
 • کد محصول : 15531110
 • شرح محصول : انواع مالتاوماءالشعیر
 • ظرفیت : 10,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدمالتاوماءالشعیر(1553)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%