نام واحد : محمدرحیمی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : بستان آباد
 • نشانی شرکت : تبریز- شهرک...
 • تلفن شرکت : ****630
 • نشانی واحد : تبریز- شهرک صنعتی سعیدآباد خ صنعت جنب خ صنعت 3
 • تلفن واحد : ****630
 • مدیر : محمدرحیمی
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 3 - سعیدآباد

نام محصول : بسته بندی جوپرک شده

 • سریال مجوز : 1123370
 • شماره مجوز : 32597
 • تاریخ مجوز : 02/08/1386
 • کد محصول : 15311220
 • شرح محصول : دانه های غلات نیمکوب یاپهن شده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%