نام واحد : درج سبز حسن ساکت لیجینی ومیرعام قضائی

نام محصول : اماده سازی بسته بندی سبزی خشک

 • سریال مجوز : 1708703
 • شماره مجوز : 29569
 • تاریخ مجوز : 25/07/1372
 • کد محصول : 15132120
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی سبزیجات
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%