نام واحد : تولیدی بیسکویت حام

نام محصول : انواع بن بن

 • سریال مجوز : 1100002
 • شماره مجوز : 8330
 • تاریخ مجوز : 07/03/1385
 • کد محصول : 15431222
 • شرح محصول : بن بن
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%