نام واحد : توربین دار

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی قهوه

 • سریال مجوز : 1708862
 • شماره مجوز : 63528
 • تاریخ مجوز : 08/09/1377
 • کد محصول : 15491120
 • شرح محصول : بسته بندی قهوه
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%