نام واحد : صنعت همت گستر بابک

نام محصول : کنسانتره مس

 • سریال مجوز : 200161000000
 • شماره مجوز : 63472
 • تاریخ مجوز : 13/09/1391
 • کد محصول : 1320512356
 • شرح محصول : کنسانتره مس
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%