نام واحد : تعاونی 663 بهنوش تمدید36928

نام محصول : دوغ

 • سریال مجوز : 1711435
 • شماره مجوز : 40104
 • تاریخ مجوز : 23/12/1372
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%