نام واحد : شرکت شیر فام ریحان سهامی خاص

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 1127277
 • شماره مجوز : 37429
 • تاریخ مجوز : 12/10/1389
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%