نام واحد : تعاونی لبنی 2308آذرشهر

نام محصول : پنیرسفیدایرانی u.f- اولترافیلتراسیون

 • سریال مجوز : 1127301
 • شماره مجوز : 25198
 • تاریخ مجوز : 06/08/1388
 • کد محصول : 15201253
 • شرح محصول : پنیرسفیدایرانی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%