نام واحد : شرکت قطران شهدشبستر

نام محصول : راحت الحلقوم

 • سریال مجوز : 1127402
 • شماره مجوز : 8817
 • تاریخ مجوز : 17/03/1389
 • کد محصول : 15431333
 • شرح محصول : راحت الحلقوم
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%