نام واحد : ژالکه تمدید71936

نام محصول : خلال سیب زمینی

 • سریال مجوز : 1712089
 • شماره مجوز : 56222
 • تاریخ مجوز : 05/04/1373
 • کد محصول : 15132016
 • شرح محصول : خلال سیب زمینی
 • ظرفیت : 2,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%