نام واحد : بتول آهنگرمحمود زاده تمدید 40988

نام محصول : غلات

 • سریال مجوز : 1714572
 • شماره مجوز : 71405
 • تاریخ مجوز : 11/11/1373
 • کد محصول : 15311610
 • شرح محصول : سایرمحصولات بدست امده ازدانه غلات[ غلات حجیم شده ]
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%