نام واحد : ساییلان طام

نام محصول : آبنبات کاکائوئی بامغزهای خوراک

 • سریال مجوز : 1128684
 • شماره مجوز : 21503
 • تاریخ مجوز : 24/07/1385
 • کد محصول : 15431222
 • شرح محصول : بن بن
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%