نام واحد : احمد کریم آبادی تمدید 63411

نام محصول : یخسازی

  • سریال مجوز : 1715134
  • شماره مجوز : 20878
  • تاریخ مجوز : 26/01/1374
  • کد محصول : 15492610
  • شرح محصول : یخ
  • ظرفیت : 1,460 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 28%
    28%