نام واحد : احمد کریم آبادی تمدید 63411

نام محصول : یخسازی

 • سریال مجوز : 1715134
 • شماره مجوز : 20878
 • تاریخ مجوز : 26/01/1374
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 1,460 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 28%
  28%