نام واحد : سیروس رحیمی شارفیتمدید73220

نام محصول : اماده سازی بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1718005
 • شماره مجوز : 40572
 • تاریخ مجوز : 26/11/1384
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%