نام واحد : مجریان توسعه معادن آسیا

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 200171000000
 • شماره مجوز : 118/2171
 • تاریخ مجوز : 29/01/1395
 • کد محصول : 1310412309
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 265,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%