نام واحد : اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی وکشاورزی ایران - تمدید 77275

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی چای

 • سریال مجوز : 1736495
 • شماره مجوز : 22144
 • تاریخ مجوز : 20/02/1376
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 86%
  86%