نام واحد : بازرگانی پلاستیک سپید جام کاویانی -مرادی نصرت تمدید79462

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 1736945
 • شماره مجوز : 66245
 • تاریخ مجوز : 23/10/1377
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%