نام واحد : عباس جدیدالاسلام بخشایش بشیرملاصالحی.سعیدسقط چیتمدید241

نام محصول : انواع کنسرو غیر گوشتی

 • سریال مجوز : 1738309
 • شماره مجوز : 52215
 • تاریخ مجوز : 04/04/1375
 • کد محصول : 15131610
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش کنسروسازی غیرگوشتی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 42%
  42%