نام واحد : محمدواحمد اشرفی اصفهانی ومحمد حسن اشرفیرضویتمدید65784

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : خ ولیعصر...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صفادشت بلوارفروردین خ هشتم شرقی پ ثبتی 23.626
 • تلفن واحد : ****406جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صفادشت

نام محصول : ماکارونی

 • سریال مجوز : 1739198
 • شماره مجوز : 57439
 • تاریخ مجوز : 04/06/1375
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%