نام واحد : آترین پروتئین

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : شبستر- شهرک...
 • تلفن شرکت : *******914
 • نشانی واحد : شبستر- شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی قطعه 8/1-4
 • تلفن واحد : *******914
 • مدیر : منیره غفاری استیار
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک سرمایه گذاری خارجی

نام محصول : همبرگر

 • سریال مجوز : 1128547
 • شماره مجوز : 37358
 • تاریخ مجوز : 19/10/1388
 • کد محصول : 15111712
 • شرح محصول : همبرگر
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%