نام واحد : آترین پروتئین

  • استان : آذربایجان شرقی
  • شهر : شبستر
  • نشانی شرکت : شبستر- شهرک...
  • تلفن شرکت : *******914
  • نشانی واحد : شبستر- شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی قطعه 8/1-4
  • تلفن واحد : *******914
  • مدیر : منیره غفاری استیار
  • تلفن مدیر : *******914
  • شهرک صنعتی : شهرک سرمایه گذاری خارجی

نام محصول : کباب لقمه

  • سریال مجوز : 1128547
  • شماره مجوز : 37358
  • تاریخ مجوز : 19/10/1388
  • کد محصول : 15111711
  • شرح محصول : کباب لقمه
  • ظرفیت : 1,300 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%