نام واحد : کشت و صنعت اتحاد عصر تمدید 65135

نام محصول : پوره سیب زمینی

 • سریال مجوز : 1739613
 • شماره مجوز : 64342
 • تاریخ مجوز : 23/08/1375
 • کد محصول : 15132012
 • شرح محصول : پوره سیب زمینی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%