نام واحد : شرکت تک دانه مطهرآذربایجان

نام محصول : خوراک اماده طیور

 • سریال مجوز : 1128902
 • شماره مجوز : 16593
 • تاریخ مجوز : 19/04/1386
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 12,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%