نام واحد : معادن آریانا وستا کرمان

 • استان : کرمان
 • شهر : رفسنجان
 • نشانی شرکت : ولینجک خیابان...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده داوران- اودرج
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : همایون صلاحی
 • تلفن مدیر : *******910جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 200179000000
 • شماره مجوز : 32408
 • تاریخ مجوز : 10/08/1395
 • کد محصول : 1310412309
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 56,250 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%