نام واحد : شرکت نخل سبزصبحی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : تبریز-خ...
 • تلفن شرکت : ****523
 • نشانی واحد : شبستر- محورصوفیان تبریزشهرک سرمایه گذاری خارجی خ آسیای 2قطعه 9/1-4
 • تلفن واحد : *********047
 • مدیر : محمد صبح راست
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک سرمایه گذاری خارجی

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 1129183
 • شماره مجوز : 45124
 • تاریخ مجوز : 19/12/1388
 • کد محصول : 15131922
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی خرما
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%