نام واحد : زرینه اوباتو تمدید 66457

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 1732664
 • شماره مجوز : 49334
 • تاریخ مجوز : 23/02/1375
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%