نام واحد : مرتضی جهانگیری

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : سراب
 • نشانی شرکت : سراب - شهرک...
 • تلفن شرکت : *******914
 • نشانی واحد : سراب - شهرک صنعتی سراب 18متری شانزدهم جنب کارخانه سراب لبن
 • تلفن واحد : ****223
 • مدیر : مرتضی جهانگیری
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سراب

نام محصول : ابمیوه ازکنسانتره

 • سریال مجوز : 1129291
 • شماره مجوز : 44724
 • تاریخ مجوز : 18/12/1388
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%