نام واحد : فرآورده های آردی و غذائی بهنان گندم نوینتمدید30307

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : میدان توحید...
 • تلفن شرکت : *****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صفادشت خ 8 قطعه 399
 • تلفن واحد : ****642جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صفادشت

نام محصول : نان ماشینی فانتزی

 • سریال مجوز : 1752556
 • شماره مجوز : 70329
 • تاریخ مجوز : 12/11/1375
 • کد محصول : 15411110
 • شرح محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%