نام واحد : کشت وصنعت عباس آباد

نام محصول : سردخانه

 • سریال مجوز : 1706661
 • شماره مجوز : 66316
 • تاریخ مجوز : 20/07/1371
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%