نام واحد : حسین نحوی جووکامران واحمدقهقائیتمدید 67611

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 1713378
 • شماره مجوز : 41958
 • تاریخ مجوز : 27/12/1370
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%