نام واحد : فرامر پیری

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : نقده
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******443جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : فرامرز پیری
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نقده

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

 • سریال مجوز : 200267000000
 • شماره مجوز : 112/7/322783
 • تاریخ مجوز : 16/08/1392
 • کد محصول : 140512306
 • شرح محصول : خشکاندن ذرت تر
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%