نام واحد : نادرناظمی

نام محصول : قندازشکر - پخت درسیستم خلاء

 • سریال مجوز : 1129775
 • شماره مجوز : 43577
 • تاریخ مجوز : 24/12/1390
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%