نام واحد : توکاصدر

نام محصول : طراحی مونتاژ کامل دیسک صفحه کلاج

 • سریال مجوز : 1758200
 • شماره مجوز : 62424
 • تاریخ مجوز : 01/08/1375
 • کد محصول : 34301247
 • شرح محصول : دیسک کلاچ
 • ظرفیت : 300,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%