نام واحد : تعاونی 650 کمپوت سازی مشگین شهر

نام محصول : کنسروغیرگوشتی حبوبات

 • سریال مجوز : 3506343
 • شماره مجوز : 8519/31
 • تاریخ مجوز : 05/06/1384
 • کد محصول : 15131611
 • شرح محصول : کنسروغیرگوشتی حبوبات
 • ظرفیت : 1,154 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%