نام واحد : اروندخودرو

نام محصول : گیربکس رنو 5

 • سریال مجوز : 1758242
 • شماره مجوز : 24606
 • تاریخ مجوز : 02/04/1378
 • کد محصول : 34301211
 • شرح محصول : جعبه دنده [گیربکس خودرو ]
 • ظرفیت : 21,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%