نام واحد : ایران کاسک

نام محصول : قطعات خودروازجنس فایبرگلاس

 • سریال مجوز : 1758248
 • شماره مجوز : 24481
 • تاریخ مجوز : 01/04/1378
 • کد محصول : 34301113
 • شرح محصول : مجموعه سپر وسایل نقلیه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%