نام واحد : ایران خودرودیزل

نام محصول : کامیون سبک

 • سریال مجوز : 1758514
 • شماره مجوز : 323905
 • تاریخ مجوز : 29/06/1378
 • کد محصول : 34101314
 • شرح محصول : کامیون سبک
 • ظرفیت : 12,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسائل نقلیه موتوری(3410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%