نام واحد : سهامی کشت وصنعت و دامپروری مغان

نام محصول : کره پاستوریزه

 • سریال مجوز : 3506598
 • شماره مجوز : 125/19985
 • تاریخ مجوز : 13/12/1390
 • کد محصول : 15201241
 • شرح محصول : کره پاستوریزه تولید
 • ظرفیت : 2,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%