نام واحد : سهامی کشت وصنعت و دامپروری مغان

 • استان : اردبیل
 • شهر : پارس آباد
 • نشانی شرکت : پارس آباد-...
 • تلفن شرکت : ***********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پارس آباد- ناحیه صنعتی کشت وصنعت مغان
 • تلفن واحد : *********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : صمد مغانی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خامه پاستوریزه

 • سریال مجوز : 3506598
 • شماره مجوز : 125/19985
 • تاریخ مجوز : 13/12/1390
 • کد محصول : 15201120
 • شرح محصول : خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%