نام واحد : ایران خودرو

نام محصول : موتوربنزینی دوگانه سوز 4 سیلندر

 • سریال مجوز : 1758542
 • شماره مجوز : 60646
 • تاریخ مجوز : 26/12/1388
 • کد محصول : 34101530
 • شرح محصول : انواع موتورهای خودرو
 • ظرفیت : 520,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسائل نقلیه موتوری(3410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%