نام واحد : سایپادیزل

نام محصول : انواع تریلر

 • سریال مجوز : 1758572
 • شماره مجوز : 32108
 • تاریخ مجوز : 22/01/1375
 • کد محصول : 34101320
 • شرح محصول : انواع تریلی
 • ظرفیت : 4,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسائل نقلیه موتوری(3410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%