نام واحد : ایران تولید اتومبیل سایپا

نام محصول : انواع خودروی سواری

 • سریال مجوز : 1758632
 • شماره مجوز : 38391
 • تاریخ مجوز : 03/10/1390
 • کد محصول : 34101133
 • شرح محصول : خودروسواری
 • ظرفیت : 280,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وسائل نقلیه موتوری(3410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%