نام واحد : رادیاتورایران

نام محصول : انواع رادیاتورخودرو-ورادیاتور

 • سریال مجوز : 1758634
 • شماره مجوز : 324574
 • تاریخ مجوز : 04/10/1376
 • کد محصول : 34301662
 • شرح محصول : رادیاتورخودرو
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%