نام واحد : کریم وشاهرخ ماهرو

نام محصول : رادیاتورخودرو531شبکه های خودرو

 • سریال مجوز : 1758678
 • شماره مجوز : 30904
 • تاریخ مجوز : 07/07/1378
 • کد محصول : 34301662
 • شرح محصول : رادیاتورخودرو
 • ظرفیت : 285 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%