نام واحد : سیاوش اسدی سرابی

نام محصول : قطعات صنعتی خودرومارپیچ-میل

 • سریال مجوز : 1758701
 • شماره مجوز : 31337
 • تاریخ مجوز : 17/07/1378
 • کد محصول : 34301314
 • شرح محصول : مارپیچ فرمان
 • ظرفیت : 15 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%