نام واحد : جعفردانا

نام محصول : قطعه سازی تراشکاری دنده ا

 • سریال مجوز : 1758798
 • شماره مجوز : 33300
 • تاریخ مجوز : 17/08/1378
 • کد محصول : 34301654
 • شرح محصول : پمپ روغن اویل پمپ
 • ظرفیت : 6 تن
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%