نام واحد : شرکت سبز کوشش نگین

نام محصول : مجموعه برف پاک کن رنو

 • سریال مجوز : 1759053
 • شماره مجوز : 60744
 • تاریخ مجوز : 16/11/1386
 • کد محصول : 31901414
 • شرح محصول : مجموعه برف پاک کن
 • ظرفیت : 110,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%