نام واحد : شرکت سبز کوشش نگین

نام محصول : قاب دور شیشه

 • سریال مجوز : 1759053
 • شماره مجوز : 60744
 • تاریخ مجوز : 16/11/1386
 • کد محصول : 28991345
 • شرح محصول : قاب شیشه خودرو
 • ظرفیت : 55,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : وسایل نقلیه موتوری(34)
 • گروه 4 رقمی : ساخت قطعات وملحقات وسائل نقلیه موتوری وموتورانها(3430)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%